Floristutbildarna ställer ut på Stockholmsmässan, under Nordiska Trädgårdar.
Vår monter är i C-hallen, C01:41 där vi pedagoger och elever berättar om skolorna (Stockholm & Västerås) och våra utbildningar. Montern är full av inspiration och härliga arrangemang till försäljning!

• Nordiska Trädgårdar har handplockat ett antal kreatörer som de vill ska skapa var sin balkong i utställningen ”Årets Balkong”. Floristutbildarna är en av dem! B-hallen, B05:43

• I anslutning till cafét i B-hallen har vi ännu en floristisk utställning där skapandelust och gränsöverskridande epoker möter varandra.

Välkomna!