INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE:
Floristutbildarna Käll & Vadadi AB

Vi värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig.

Floristutbildarna ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Floristutbildarna Käll & Vadadi AB, 559036-9186, Fallhammargatan 3A, 721 33 Västerås, 021-358090

Varför använder vi dina personuppgifter?

Floristutbildarna samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna boka in dig på kurser, vi ska kunna skicka fakturor till dig och ta emot swish o kortbetalning från dig, samt att vi ska kunna kontakta dig för service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av utbildning, leverans av tjänst, genomföra köp och fakturering
 • Möjliggöra kundservice
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post & sms.
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Floristutbildarna samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 

 • Namn, adress och telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • IP-adress och information om dina sökningar på vår hemsida floristutbildarna.se
 • I vissa fall närmast anhörigs uppgifter till våra elever.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Floristutbildarna sparar personuppgifter om dig som elev i högst 5 år efter det att din utbildning genomförts.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

På Floristutbildarna hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Floristutbildarna säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Dina rättigheter, registerutdrag.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Floristutbildarna. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Floristutbildarna Käll & Vadadi AB, 559036-9186, Fallhammargatan 3A, 721 33 Västerås.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

Rättelser av dina personuppgifter.

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Floristutbildarna kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Ändring av integritetspolicy

Floristutbildarna förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på Floristutbildarna.se och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta oss.

Kontaktinformation.

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@floristutbildarna.se eller tel 021-358090 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.