SKOLAN • PEDAGOGER • ELEVPROJEKT

Floristutbildarna drivs av pedagogerna och floristmästarna Malin Käll och Sara Vadadi. De har båda varit aktiva i blomsterbranschen i många år samt jobbat inom yrkesutbildningar för florister. Skolan grundades 2002 av Irene Hagström och Karin Holthe och sen dess varit en av landets ledande floristutbildningar.

Floristutbildarnas mål är att utbilda framtidens florister samt att ge inspiration till ett trevligt och kreativt yrke. Skolledningen fokuserar på kreativitet • kunskap  kvalité, som genomsyra allt i utbildningen hos Floristutbildarna.

Vi vill ge dig kunskaper för att kunna arbeta med något som du trivs med.
Vi vill lyfta fram talanger hos dig och skapa en god grund att stå på inför framtida jobb i blomsterbranschen.

I våra kursutvärderingar ser vi att kursdeltagare är mycket nöjda med utbildningen. På vår skola går vuxna elever i olika åldrar och med olika yrkes- och studiebakgrund. I klassrummen råder studiero där alla bidrar med erfarenheter i relation till floristyrkes olika kunskapsområden.
Vi ser att många som deltagit i utbildningen är kvar i branschen efter avslutad utbildning eller fått arbete inom närliggande fackhandel.
Vi som pedagoger på skolan har ett nära samarbete med blomsterbranschen som reflekterar mycket positiv på vår utbildning.

MERA OM

INSPIRERANDE

VI FÅR FINA

Floristutbildarna VÄSTERÅS

Här finns allt vad en blomsterskola behöver för att likställas med blomsterbranschen. Stora och anpassade ytor för det praktiska arbetet, teorisal, fikarum/matsal, stor blomsterkyl och tillhörande ”vattenrum” sen finns givetvis en soffhörna och en lugn vrå.

Du kan söka Florist Steg 1 och Florist Steg 2 eller söka via din hemkommun till den kommunal vuxenutbildning om 1800p och 72 veckor.

Floristutbildarna STOCKHOLM

Sommaren 2016 startade Floristutbildarna i nyrenoverade lokaler. Skolan ligger i Årstaberg där pendeltåg, bussar och tvärbanan möts. I samma område ligger Sveriges största partihandlarområde för allt inom blomsterbranschen och trädgårdsnäringen. Skolan har anpassade ytor för det praktiska arbetet, teorisal, trivselytor, blomsterkyl och tillhörande diskrum etc. 

Du kan söka Florist Steg 1 och Florist Steg 2 till vår skola i Stockholm.