SKOLAN • PEDAGOGER • ELEVPROJEKT

Floristutbildarna drivs av pedagogerna och floristmästarna Malin Käll och Sara Vadadi. De har båda varit aktiva i blomsterbranschen i många år samt jobbat inom yrkesutbildningar för florister. Skolan grundades 2002 av Irene Hagström och Karin Holthe och sen dess varit en av landets ledande floristutbildningar.

Floristutbildarnas mål är att utbilda framtidens florister samt att ge inspiration till ett trevligt och kreativt yrke. Skolledningen fokuserar på kreativitet • kunskap  kvalité, som genomsyra allt i utbildningen hos Floristutbildarna.

Vi vill ge dig kunskaper för att kunna arbeta med något som du trivs med.
Vi vill lyfta fram talanger hos dig och skapa en god grund att stå på inför framtida jobb i blomsterbranschen.

I våra kursutvärderingar ser vi att kursdeltagare är mycket nöjda med utbildningen. På vår skola går vuxna elever i olika åldrar och med olika yrkes- och studiebakgrund. I klassrummen råder studiero där alla bidrar med erfarenheter i relation till floristyrkes olika kunskapsområden.
Vi ser att många som deltagit i utbildningen är kvar i branschen efter avslutad utbildning eller fått arbete inom närliggande fackhandel.
Vi som pedagoger på skolan har ett nära samarbete med blomsterbranschen som reflekterar mycket positiv på vår utbildning.

MERA OM

INSPIRERANDE

VI FÅR FINA

Floristutbildarna STOCKHOLM

Du kan söka Florist Steg 1 och Florist Steg 2 på 20 veckor vardera till vår skola i Stockholm, eller söka Komvux via Järfälla Kommun till kursen på 1500p, 57 veckor (innefattar Steg 1 och Steg 2)

 

Floristutbildarna VÄSTERÅS

Du kan söka Florist Steg 1 och Florist Steg 2 på 20 veckor vardera samt Florist Fördjupning till vår skola i Västerås, eller söka Komvux via Västerås Kommun till kursen på 1800p, 72 veckor (innefattar Steg 1, Steg 2  samt Florist Fördjupning)