KOMVUX / VUC

Genom vårt samarbete med VUC (Vuxen utbildnigscentrum) i Västerås erbjuds utbildningsplatser till Hantverkarprogrammet Florist, utbildningen är på 52 veckor och förlagd på Floristutbildarna i Västerås. Veckorna är en sammanhängande utbildning likvärdig de privata kurserna Florist Steg 1, Florist Steg 2 samt Florist Fördjupning. Andra kommunala utbildningar har också möjlighet att göra interkommunal upphandling via VUC, så du behöver inte bo i Västerås för att kunna söka via komvux, du börjar med att prata med din hemkommun. Antagningarna sker av VUC och rätten att gå utbildningen beviljas av din hemkommun.

 Sökningen är öppen mellan 2022-05-12 och 2022-06-16. Kurserna söks via den kommunala vuxenutbildningen/VUC, även ansökan och antagning sker via dem.

Hantverksprogrammet Florist 52 veckor

Under din utbildning får du lära dig alla förekommande binderiarbeten, buketter, dekorationer, blommor till fest, bröllop och begravning. Du får utveckla ditt färg- och formsinne, jobba med exponering, botanik, textning, lära dig att arbeta kreativt samt delta på olika mässor. Allt eftersom din kunskap växer, utvecklas och utmanas du av våra yrkespedagoger för att få bästa förutsättningarna inför ett ev. yrkesbevisprov, som man har möjlighet att göra efter utbildningen. Vill du veta mer specifikt vad Hantverksprogrammet Florist innehåller, kan du läsa nedan vilka kurser som ingår i utbildningen.

När du läser Hantverksprogrammet Florist, får du kontinuerlig uppföljning av skolans yrkespedagoger, tillgång till skolans välsorterade blomsterkyl, du utvecklas därför snabbt och stärker dina grundkunskaper till florist. Under utbildningen anordnas en inspirerande resa till Holland. Traditionsenligt går vi på privatguidade turer i blomsterhallarna i Aalsmeer. Vi besöker blomsterodlingar där våra samarbetspartner delar med sig av deras expertis. Beroende på säsong har vi även en heldag i lökparken Keukenhof.

Utbildningen varvas med praktik, 18 veckors praktik, fördelat under flera perioder. Under praktiken får du även kunskap i försäljning, kundhantering och praktiskt butiksarbete, många brukar förlägga sin praktikperiod på hemort.

Betygsgrundande kursplaner och moment VUX -12

HAVFLO 01 200p – Grunderna i floristteknik, materialkännedom, färg och form.
HAVFLO 02 200p – Vidareutveckling, grunderna i floristteknik, kalkylering, materialkännedom, botanik.
HAVFLO 03 200p – Stilarter och stiluttryck, kundbemötande, nya tekniker och modeller inom floristteknik.
HAVFLO 04 200p – Summering gamla och nya tekniker, hitta personlig stil, mer avancerade binderier. Offerter och kalkylering.
HAVFLO 05 200p – Avancerade floristiska arbeten.
HAVHAV0 200p - Grunderna i floristteknik, materialberäkning, planering, färg och formlära.
HVKMAE0 100p - Behandling av materialets och produkternas ursprung, uppbyggnad och egenskaper.
ENTENRO 100p - Från affärsidé till uppstart av fiktivt företag.
FÖSPER01 100p - Kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete samt förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom service och försäljning.

Totalt 1500p