INTRODUKTIONSKURS INFÖR YRKESBEVISET

En kurs som förbereder dig och rustar dig för att kunna avlägga provet för Yrkesbeviset.
• Du får genomgång och information om hur planering, genomförande och bedömning går till.
• Du får hemuppgifter att förbereda och jobba med mellan träffarna på skolan.
• Du får tillgång till ett ”digitalt klassrum”.
• Pedagogen är behjälplig och tillgänglig under träffarna, övrig tid är eget arbete.

Efter kursen bokar du själv in dig på ett provtillfälle hos FYR, du går upp som privatist.
Du har själv ansvar att kontakta FYR (Floristernas Yrkesråd)

Planerade träffar under HT-19 (5 dagar)
Måndag 26/8 kl.16-20
Introduktion, hur går provet till, vad förväntas, utdelning av material mm.
Lördag 14/9 kl:9-16
Idéprocess, skisser, konstruktioner och tekniker
Lördag & Söndag 5-6/10 kl:9-16
Praktiskt arbete utifrån hemuppgift.
Lördag 9/11 kl:9-16
Presentation, analys & produktutveckling.

Pris 6750:-, inkl handledning, visst grundmaterial, ”Hallenkort”, fika & frukt.
Eleven köper in och tar med sitt egna material till kurstillfällena.

Kursen går endast igång med en klass på minst 10 personer

För mer info och anmälan: info@floristutbildarna.se