Viktig information angående Coronaviruset.

Skolverksamhet:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva distansundervisning, dock fortgår praktiken för vuxenelever i möjligaste mån. Floristutbildarna följer denna rekommendation och kommer att upphöra med undervisning i skolans lokaler i vanlig form och övergår till distansundervisning.

Vi räknar med att APL/praktik kommer att fungera som vanligt tills vidare, så länge företaget/arbetsgivaren tillåter det och myndigheternas beslut inte säger annat. Detta gäller även nu när skolan tillfälligt går över till distansstudier. Skolledare och lärare ska i samråd ta fram en plan för hur elever som ev. ej kan vara ute på praktik ska tillgodose sig kursmålen. De elever som ej har möjlighet att göra sin praktik på grund av praktikplatsens regler ska kontakta skolan för att sätta upp en plan. Elever kan hämta material eller t ex göra prov i skolans lokaler, i små grupper. Detta gäller till annat besked kommer eftersom skolorna inte är stängda av smittskyddsläkare.

Kursverksamhet:

Vi följer regeringens rekommendationer och har mindre grupper i lokalen under vår kurs. Det är obligatoriskt att tvätta/"sprita" händerna samt att hålla avstånd mellan varandra för att vistas i våra lokaler.
Under Covid19 så råder undantag för avbokningsregler. Har du symtom då kan du avboka med kort varsel. Obligatoriskt att kontakta oss och meddela din frånvaro. "Normal" avbokning är oförändrad och måste ske innan 48h för att undvika debitering.

Elever, kursdeltagare eller medarbetare ska inte gå till skolan eller till sin praktikplats om man är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Undvik smitta:

Här är en checklista om vad du själv kan göra för att undvika smitta:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk hindrar du smittan från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, skolan eller praktikplatsen, eller där du är nära andra (uppgift från folkhälsomyndigheten)

Håll dig uppdaterad! Länkar till mer information från myndigheter och officiella källor

Vid övriga frågor om hur vi jobbar kring Covid-19, e-maila skolledarna Sara eller Malin eller ring 021-35 80 90