KOMVUX / VUC

Genom vårt samarbete med VUC (Vuxen utbildnigscentrum) i Västerås erbjuds utbildningsplatser till Hantverkarprogrammet Florist, utbildningen är på 44 veckor och förlagd på Floristutbildarna i Västerås. Andra kommunala utbildningar har också möjlighet att göra interkommunal upphandling via VUC, så du behöver inte bo i Västerås för att kunna söka via komvux. Den här kursen söks via den kommunala vuxenutbildningen/VUC, även ansökan och antagning sker via dem. 

Hantverksprogrammet florist 44 veckor

Under din utbildning får du lära dig alla förekommande binderiarbeten, buketter, dekorationer, blommor till fest, bröllop och begravning. Du får utveckla ditt färg- och formsinne, jobba med exponering, botanik, textning, lära dig att arbeta kreativt samt delta på olika mässor. Utbildningen varvas med praktik, 16 veckors praktik, fördelat under fyra perioder. Under praktiken får du även kunskap i försäljning, kundhantering och praktiskt butiksarbete, många brukar förlägga sin praktikperiod på hemort.

Betygsgrundande kursplaner och moment VUX -12

HAVFLO 01 200p – Grunderna i floristteknik, materialkännedom, färg och form.
HAVFLO 02 200p – Vidareutveckling, grunderna i floristteknik, kalkylering, materialkännedom, botanik.
HAVFLO 03 200 – Stilarter och stiluttryck, kundbemötande, nya tekniker och modeller inom floristteknik.
HAVFLO 04 200p – Summering gamla och nya tekniker, hitta personlig stil, mer avancerade binderier. Offerter och kalkylering.
HAVFLO 06a 100p – Avancerade floristiska arbeten. Effektivt och kreativt produktionsarbete i projektsammanhang
UTSUT 01 100p - Exponering, skyltning textning, utställning.
FÖSPER 01 100p - Personlig försäljning, butiksförsäljning, personliga bemötandet.
ENTENRO 100p - Från affärsidé till uppstart av fiktivt företag.
GYARHV 100p - Gymnasiearbete

Totalt 1300p